úvod | školní soubory | kontakt | pracovní nabídky


Jindřich Dostál | Bc. Daniela Foltýnová | Věra Hamerníková, DiS. | Libuše Macháčková - Hrubá | Mgr. Michaela Hrachovcová | Mgr. Ivo Hrachovec | Jarmila Janatová
PhDr. Jana Johnová dipl. um. | Ing. Petr Jungman | Margit Koláčková | Jan V. Kovářík | Simona Krutská | Petr Krutský | Jana Pelcová | Alena Spilková | Vilma Svejkovská
Bc. Ivan Váško | Jana Vášková | Richard Volf

Obor hudební:

 • pěv. hlas. výchova
 • flétna: zobcová, příčná
 • klarinet
 • saxofon
 • trubka
 • housle
 • klavír
 • el. klávesy
 • kytara (klasická, basová, elektrická)
 • bicí
 • akordeon
 • možnost výuky na varhany a cimbál

Odloučená pracoviště školy:

Broumy, Cerhovice, Chyňava, Hořovice, Hostomice, Hudlice, Hýskov, Karlštejn, Komárov, Liteň, Loděnice, Lochovice, Mořina, Nižbor, Praskolesy, Srbsko, Suchomasty, Tetín, Tmaň, Vysoký Újezd, Zdice

Počet žáků: 300

Pěvecké soubory dětské jsou i na některých odl. pracovištích.

Školní soubory:

 1. Králodvorské Berušky (pro předškolní děti)
 2. Pěvecký soubor Scholy (pro starší žáky a učitele)
 3. Divadelní kroužek
Hudební nauka, komorní hra (kolektivní interpretace), komorní zpěv - Mgr. Michaela Hrachovcová
- www stránky

Geneze školy

Schola musica Stella Maris vznikla jak výše uvedeno z důvodu poskytnutí dětem a mládeži venkovských oblastí adekvátní vzdělání jako populaci městské. Na základě této idei škola mohla být zřízena.
V současné době se stále prohlubuje diferenciace mezi městem a venkovem, což se projevuje nejen v možnostech dopravy, ale i především v možností kulturního vyžití. Z těch důvodů většina ředitelů a představitelů obcí základních škol přivítala zřízení odloučených pracovišť a detašovaných tříd v místě dané lokality.
Postupem doby naše škola získala kvalitní kvalifikované pedagogy, kteří do výše uvedených míst dojíždějí. Za dobu trvání těchto pracovišť jsme objevili mnoho talentovaných dětí, z nichž většina se bude hudbě věnovat po celý život.

Záměry a cíle školy

Schola musica má za cíl vychovávat především dobré amatéry, kteří budou provozovat hudbu s vkusem a na dobré úrovni.
Pochopili jsme, že nelze pracovat tak, jak před dvaceti lety. Jak se mění doba, tak se mění zájmy našich dětí a mládeže. V současné době je třeba hudební vzdělání v oboru hudby pojímat komplexně. Nelze striktně oddělovat např. zpěv od pohybu.V souborové činnosti dokonce zpěv, pohyb, často i taneční prvky jsou nevyhnutelné.
Negativním jevem současné doby je u mnohých žáků možno pozorovat nesoustředěnost a přebíhání od jednoho nástroje k druhému nebo dokonce předčasné ukončení studia z důvodu mnoha aktivit. Výsledkem pak často bývá, že žádná započatá činnost se nedokončí. Bohužel i kultura verbálního projevu rapidně upadá a nejhorší je to, že špatným vzorem často jsou i masmédia.
Úkolem naší školy je tudíž tyto negativní fenomény potlačovat a vychovávat děti a mládež ke komplexní hudebně kulturní úrovni.
Banner iZUŠ

Ke stažení:

- Školní vzdělávací program

STECOSERVIS
TOPlist